TA LÀ AI?

TA TỪ ĐÂU ĐẾN?

TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Thế nào mới gọi là thành công cho chính bản thân ta?

Nghề nghiệp nào ta nên theo đuổi để cảm thấy hạnh phúc?

Mối quan hệ nào ta nên có để trở nên viên mãn?

Ta có những tiềm năng nào chưa được phát triển?

Người khác cảm nhận về ta như thế nào?

Ta thừa hưởng những năng lực bẩm sinh nào?

NHỮNG CON SỐ

bạn có biết

có tất cả các câu trả lời

... chỉ cần hỏi đúng cách, bạn sẽ tìm được câu trả lời phù hợp...
- V. Rajawat, nhà Thần Số Học -